Innkreving av merverdiavgift

En markedsplassfasilitator er definert som en markedsplass som inngår kontrakter med tredjepartsselgere for å markedsføre salg av fysisk eiendom, digitale varer og tjenester via markedsplassen. Chrono24 anses å være en markedsplassfasilitator for salg fra tredjeparter via Chrono24s globale markedsplasser. Chrono24 er ansvarlig for skatter og avgifter på salg som skjer via egen plattform. Selgere som selger direkte, utenfor plattformen, kan fremdeles være ansvarlige for skatter og avgifter på dette salget.

Markedsplassfasilitatorlovgivning er et sett med lover som overfører plikten for innkreving og overføring av merverdiavgift fra en tredjeparts selger til markedsplassfasilitatoren. Som markedsplassfasilitator vil Chrono24 være ansvarlig for å beregne, innkreve, overføre og tilbakebetale statlig merverdiavgift på salg gjort av tredjepartsselgere for transaksjoner bestemt for land der markedsplassfasilitatorlovgivningen er vedtatt. I enkelte land er lokale skatter ikke inkludert i markedsplassfasilitatorlovgivning; Chrono24 er ikke ansvarlig for disse avgiftene.

Markedsplassfasilitatorlovgivning finnes per i dag i følgende land:

Land Gyldig fra dato Markedsplassfasilitatorlovgivning
Alabama 2019-01-01 https://revenue.alabama.gov/2018/07/03/ador-announces-sales-and-use-tax-guidance-for-online-sellers/
Alaska 2019-01-01

For en liste over jurisdiksjoner/kommuner som har vedtatt en markedsplassfasilitatorlovgivning, kan du klikke på følgende lenke:

https://arsstc.org
Arizona 2019-10-01 https://azdor.gov/news-events-notices/news/new-tpt-law-remote-sellers-and-marketplace-facilitators-starting-october-1
Arkansas 2019-07-01 https://www.dfa.arkansas.gov/excise-tax/sales-and-use-tax/arkansas-remote-seller-frequently-asked-questions-faqs
California 2019-10-01 https://www.cdtfa.ca.gov/industry/MPFAct.htm
Colorado 2019-10-01

Lovgivning inkluderer ikke salg i Colorado og skatt på tredjepartssalg hvis byen ikke har vedtatt en gjeldende markedsplassforordningen.

https://leg.colorado.gov/bills/hb19-1240
Connecticut 2018-12-01 https://portal.ct.gov/-/media/DRS/Publications/OCG/OCG-8.pdf?la=en
DC 2019-04-01 https://otr.cfo.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/otr/page_content/attachments/Wayfair%20Response%20Notice%20%281%202%202019%29_0.pdf
Florida 2021-07-01

For ytterligere informasjon, kontakt Florida Skatteetaten

https://floridarevenue.com
Georgia 2020-04-01

For ytterligere informasjon, kontakt Georgia Skatteetaten

https://dor.georgia.gov
Hawaii 2020-01-01 https://tax.hawaii.gov/
Idaho 2019-06-01 https://tax.idaho.gov/n-feed.cfm?idd=4279
Illinois 2020-01-01

For ytterligere informasjon, kontakt Illinois Skatteetaten

Lovgivning omfatter ikke opprinnelig salgs- og bruksskatt på tredjeparts salg.

Indiana 2019-07-01

For ytterligere informasjon, kontakt Indiana Skatteetaten

https://www.in.gov/dor/
Iowa 2019-01-01 https://tax.iowa.gov/south-dakota-v-wayfair
Kansas 2021-07-01

For ytterligere informasjon, kontakt Kansas Skatteetaten

https://www.ksrevenue.org/
Kentucky 2020-07-01 https://revenue.ky.gov/Pages/index.aspx
Louisiana 2020-07-01

For ytterligere informasjon, kontakt Louisiana Skatteetaten

https://revenue.louisiana.gov/
Maine 2019-10-01 https://legislature.maine.gov/legis/bills/getPDF.asp?paper=HP1064&item=1&snum=129
Maryland 2019-10-01

For ytterligere informasjon, kontakt Maryland

Massachusetts 2019-10-01 https://www.mass.gov/info-details/remote-seller-and-marketplace-facilitator-faqs
Michigan 2020-01-01

For ytterligere informasjon, kontakt Michigan Finansdepartementet

https://www.michigan.gov/treasury/
Minnesota 2018-10-01 https://www.revenue.state.mn.us/sales-tax-update-marketplace-providers
Mississippi 2020-07-01

For ytterligere informasjon, kontakt Mississippi Skatteetaten

Nebraska 2019-04-01

For ytterligere informasjon, kontakt Nebraska Skatteetaten

https://www.revenue.nebraska.gov/index.html
Nevada 2019-10-01

For ytterligere informasjon, kontakt Nevada Skatteetaten

https://tax.nv.gov/
New Jersey 2018-11-01 https://www.state.nj.us/treasury/taxation/index.shtml
New Mexico 2019-07-01 http://www.tax.newmexico.gov/
New York 2019-06-01

For ytterligere informasjon, kontakt New York Finansdepartementet

North Carolina 2020-02-01

For ytterligere informasjon, kontakt North Carolina Skatteetaten

https://www.ncdor.gov/
North Dakota 2019-10-01

For ytterligere informasjon, kontakt North Dakota Skatteetaten

https://www.nd.gov/tax/
Ohio 2019-09-01

For ytterligere informasjon, kontakt Ohio Skatteetaten

https://www.tax.ohio.gov/
Oklahoma 2018-07-01

For ytterligere informasjon, kontakt Oklahoma Skatteetaten

https://www.ok.gov/tax
Pennsylvania 2018-04-01 https://www.revenue.pa.gov/Pages/default.aspx
PuertoRico 2020-07-01

For ytterligere informasjon, kontakt Puerto Rico Finansdepartementet

http://www.hacienda.gobierno.pr/
Rhode Island 2019-07-01 http://www.tax.ri.gov/Advisory/ADV_2019_11.pdf
South Carolina 2019-04-29

For ytterligere informasjon, kontakt South Carolina Skatteetaten

https://dor.sc.gov/
South Dakota 2019-03-01

For ytterligere informasjon, kontakt South Dakota Skatteetaten

Texas 2019-10-01

For ytterligere informasjon, kontakt Texas Skatteinnkreveren

https://comptroller.texas.gov/
Utah 2019-10-01

For ytterligere informasjon, kontakt Utah Skatteetaten

https://tax.utah.gov/
Vermont 2019-06-07

For ytterligere informasjon, kontakt Vermont Skatteetaten

https://tax.vermont.gov/
Virginia 2019-07-01 https://www.tax.virginia.gov/remote-sellers-marketplace-facilitators-economic-nexus
Washington 2018-01-01 https://dor.wa.gov/find-taxes-rates/retail-sales-tax/tax-obligation-marketplace-facilitators
West Virginia 2019-07-01 https://public.wvtax.gov/Business/SalesAndUseTax/ECommerce/MarketplaceFacilitators/Pages/MarketplaceFacilitators.aspx
Wisconsin 2020-01-01

For ytterligere informasjon, kontakt Wisconsin Skatteetaten

https://www.revenue.wi.gov/pages/home.aspx
Wyoming 2019-07-01

For ytterligere informasjon, kontakt Wyoming Skatteetaten

https://revenue.wyo.gov/