Vi legger vekt på tillit, åpenhet og sikkerhet.

Chrono24 Trusted Seller

Chrono24 Trusted Seller

En «Trusted Seller» er en forhandler som anses å være pålitelig og troverdig basert på vår erfaring med forhandleren og tilbakemeldinger fra brukerne.

For å bli en Chrono24 Trusted Seller må forhandleren oppfylle noen viktige krav som vi har ført opp nedenfor. I tillegg må forhandleren også godkjenne og signere på Trusted Seller retningslinjer.

Vis “Trusted Seller retningslinjer”

Hvordan blir en forhandler en “Trusted Seller”?

Kontroll av forhandlerens identitet

I tillegg til kopi av legitimasjon, fagbevis eller firmaattest, krever vi ved behov en bekreftelse på en ny forhandlers identitet gjennom andre forhandlere som vi allerede kjenner.

6 måneders prøvetid

Først etter at en forhandler har brukt Chrono24 aktivt i seks måneder, uten at det har oppstått tvister eller problemer, kan forhandleren bli en “Trusted Seller”.

Signering av “Trusted Seller retningslinjer”

For å bli en Chrono24 Trusted Seller må en forhandler godta og følge Chrono24's Trusted Seller retningslinjer!

Overvåking

Hvis det oppstår tvister eller meldes om brudd på våre Trusted Seller Guidelines, tar Chrono24s kundestøtte kontakt med forhandleren for å få en forklaring på det inntrufne. Brudd på våre Trusted Seller Guidelines tas svært alvorlig og kan føre til at forhandleren mister sin “Trusted Seller”-status.

Chrono24's “Trusted Seller retningslinjer”

Enhver “Trusted Seller”-forhandler har godtatt og er forpliktet til å overholde retningslinjene nedenfor.

  1. Vi driver kommersiell handel med klokker. All informasjon som er oppgitt om selskapet vårt på plattformen og gjennom Chrono24 er korrekt.
  2. Selskapet vårt har en stabil økonomi, vi oppfyller våre forpliktelser og betaler det vi skal punktlig og til rett tid.
  3. Vi tilbyr utelukkende originalprodukter fra troverdige kilder.
  4. Vi gir en korrekt beskrivelse av varene våre. Dersom en vare har eventuelle bruksmerker, mangler eller skader, vil dette bli oppgitt i den tilhørende beskrivelsen og bildene av varen.
  5. Vi tilbyr normalt klokker som er på lager og kan leveres innen kort tid. Hvis en klokke ikke er tilgjengelig på lager, oppgis forventet leveringstid i beskrivelsen. Når et kjøp er gjennomført, leverer vi varen innen angitt tid med mindre annet er avtalt med kjøper.
  6. Vi svarer på kundeforespørsler vi mottar på e-post via Chrono24 innen 5 virkedager.
  7. Vi sender varene forsikret eller bærer transportrisikoen selv.
  8. Vi gjør alltid det vi kan for å sikre en rettferdig forretningstransaksjon. Ved eventuelle uoverensstemmelser vil vi, i fellesskap med kunden, finne en løsning som er tilfredsstillende for begge parter.
Vis “Trusted Seller retningslinjer”

Vi tar meldinger om brudd på disse retningslinjene fra Chrono24-brukere svært alvorlig. Ved eventuelle problemer legger vi alltid vekt på å avklare saken på en rask og ubyråkratisk måte samt å finne en løsning som er tilfredsstillende for begge parter. Dette kan også føre til at en forhandler mister sin “Trusted Seller”-status.

Stol på oss, og ta kontakt med vår kundeservice ved problemer .

NB! Vi kan ikke garantere at varene som selges av “Trusted Seller”-forhandlere er ekte. Alle avtaler om betaling og levering av varer er utelukkende kjøpers og selgers ansvar.