Dine fordeler med Chrono24s verdivurdering

Helt gratis

Finn klokkens verdi helt gratis. Velg modell, oppgi tilstand og send.

Ekspertvurdering med et klikk

Chrono24 er den ledende markedsplassen for luksusklokker – vi sammenligner klokken din med 500 000 annonser fra hele verden.

Oppnå best salgspris

Vi kjenner markedsprisene og gir deg en prisanbefaling som gjør det mulig å oppnå best mulig salgspris.

Slik oppretter du raskt og enkelt en annonse

I denne videoen viser vi deg skritt for skritt hvordan du enkelt og gratis kan annonsere klokken din på Chrono24.

4:14

Watch Scanner

Ta bilde av klokken og finn verdien

Du ønsker å finne verrdien til en klokke, men du vet ikke hvilken modell det er?
Med et bilde tatt av Watch Scanner i Chrono24-appen, finner du helt enkelt både klokkens verdi og annen informasjon om modellen.

Hvor finner jeg klokkens referansenummer?

Har du spørsmål? Kontakt oss!

Ytterligere spørsmål og svar