Logg inn

Personvernerklæring

1. Navn og kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig samt foretakets personvernombud

Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling utført av:

Ansvarlig: Chrono24 GmbH (i det følgende «Chrono24»)
Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe

E-post:
Telefon: +49 (0)721 96693-0
Faks: +49 (0)721 96693-990

Personvernombudet hos Chrono24 nås under over angitte adresse, ved avdeling for personvern (Abteilung Datenschutz), eller på .

2. Innhenting og lagring av personopplysninger samt type og formål for deres bruk

a) Ved besøk på nettsiden

Når man åpner vår Chrono24-nettside vil nettleseren som du bruker på din sluttenhet automatisk sende informasjon til serveren tilhørende vår nettside. Denne informasjonen lagres midlertidig i en såkalt loggfil. Da blir følgende informasjoner registrert uten at du gjør noe aktivt og så slettes de automatisk etter 20 uker:

 • IP-adressen til den respektive datamaskinen,
 • dato og klokkeslett for åpning av nettsiden,
 • navn og URL på innhentet fil,
 • nettsiden man var på forut (referrer -URL),
 • sesjons-ID,
 • useragent,
 • brukt nettleser og ev. operativsystemet til datamaskinen din samt navnet på access-provideren din.

Vi bruker de nevnte opplysningene for følgende formål:

 • for å sikre en feilfri opprettelse av forbindelsen til nettsiden,
 • for å sikre at vår nettside er enkel å bruke og for å optimere plattformen vår,
 • for å sikre og analysere systemsikkerheten og -stabiliteten,
 • for å gjenkjenne og hindre angrep på nettsiden vår, samt
 • for andre interne statistiske og administrative formål.

Prinsipielt bruker vi de ikke innhentede opplysningene for å identifisere deg som person. Dersom det skulle oppstå et angrep på nettinfrastrukturen vår, vil vi imidlertid analysere IP-adressen din for å kunne gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

For databehandlingen viser vi til våre berettigede interesser iht. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav f. Våre berettigede interesser utledes av de ovennevnte interessene i å innhente opplysninger.

I tillegg bruker vi informasjonskapsler og analysetjenester ved besøk av vår nettside. For mer informasjon om dette, se punkt 4 og 5 i denne personvernerklæringen.

b) Ved registreringen som bruker på vår plattform

På vår plattform kan kjøpere, privatselgere samt forhandlere opprette en brukerkonto. For å opprette en brukerkonto er det nødvendig å oppgi de opplysningene som er nevnt i punkt i), ii) og iii). Vi behandler disse opplysningene

 • for å kunne identifisere deg som vår avtalepartner,
 • for å begrunne, utforme innholdet, avvike og endre avtaleforhold med deg om bruken av plattformen vår og de tjenestene som tilbys på den,
 • for å sjekke om de oppgitte opplysninger er logiske,
 • ev. for å ta kontakt med deg ved spørsmål samt
 • ev. for å gjøre gjeldende mulige krav mot deg.

Behandlingen av de opplysningene som er angitt i punkt i), ii) og iii) gjøres etter din anmodning og er nødvendig for de ovennevnte formålene vedrørende bruk av plattformen og dermed også for å kunne oppfylle avtalen og for å gjennomføre tiltak før en avtale inngås, jf. personvernforordningen art 6 første ledd setning 1 bokstav b.

Avhengig av type brukerkonto, har du delvis muligheten til å gi frivillige opplysninger. For behandlingen av slike frivillige opplysninger, viser vi til våre berettigede interesser iht. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav f. Disse brukes for lettere å kunne ta kontakt med deg og for å sikre en raskere avklaring av eventuelle spørsmål.

Etter at brukerkontoen slettes vil dine opplysninger automatisk bli slettet fra videre bruk, unntatt dersom vi jf. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav c er forpliktet til å lagre disse lengre på grunn av skatte- eller handelsrettslige oppbevarings- og dokumentasjonsforpliktelser (jf. de tyske lovene HGB, StGB eller AO) eller du har samtykket til en lagring utover dette jf. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav a.

i) myChrono24-brukerkonto

For å registrere deg som bruker (kjøper) og opprette en brukerkonto, er det nødvendig å oppgi følgende opplysninger:

 • en gyldig e-postadresse og
 • et passord etter eget valg.

Opplysningene brukes for å logge inn på brukerkontoen.

I tillegg har du muligheten til å oppgi andre frivillige opplysninger om deg som bruker:

 • ditt for- og etternavn,
 • et profilbilde,
 • adressen din (gate, postnummer, sted, land) samt
 • ditt telefonnummer.
ii) Privatselger

For å legge inn tilbud som privatselger må du først opprette en brukerkonto (se punkt i) ). For å publisere et tilbud på plattform, må følgende opplysninger oppgis:

 • ditt for- og etternavn,
 • adressen din (gate, postnummer, sted, land) samt
 • ditt telefonnummer.
iii) Forhandler

For å registrere deg som kommersiell forhandler må følgende opplysninger oppgis:

 • Ditt firma,
 • en kontaktperson (for- og etternavn),
 • din adresse (gate, postnummer, sted, land),
 • et telefonnummer,
 • en gyldig e-postadresse,
 • et brukernavn etter eget valg samt
 • et passord etter eget valg.

I tillegg har du muligheten til å oppgi andre frivillige opplysninger om deg som bruker:

 • et telefaksnummer,
 • et mobilnummer samt
 • en internettadresse.

c) Ved bruk av vårt plattforminterne meldingsverktøy

Som registrert bruker har du muligheten til å kommunisere med oss eller en forhandler/selger/privatselger via et plattforminternt meldingsverktøy som stilles til disposisjon på nettstedet. For å benytte deg av det plattforminterne meldingsverktøyet må du registrere deg (se 2. b) ).

Når man bruker vårt plattforminterne meldingsverktøy, blir meldingene som du sender skannet og analysert automatisk og manuelt. Formålet med det er

 • forebygging av svindel,
 • avdekking av rettsstridige handlinger og brudd på våre generelle forretningsvilkår
 • samt optimering av kommunikasjon og kundeoppfølging.

For databehandlingen viser vi til våre berettigede interesser iht. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav f. Iht. personvernforordningen er databehandlingen for de ovennevnte formålene anerkjent som en berettiget interesse.

Meldingene som du sender og mottar kan du selv administrere og etter din anmodning kan du be om at de blir slettet. Ved forsøk på bedrageri, en lovstridig handling eller brudd på de generelle forretningsvilkårene kan vi også etter at du har anmodet om at respektive meldinger slettes, på bakgrunn av våre berettigede interesser jf. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav f, fortsatt lagre disse i bevisøyemed eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav.

d) Automatisk opprettelse av en kundeprofil

Dersom du bruker vår plattform som registrert bruker/forhandler, oppretter vi en kundeprofil knyttet til din brukerkonto. For at du kun skal motta informasjon som antas å være av interesse, kategoriserer og utvider vi din kundeprofil med mer informasjon. Dertil bruker vi:

 • informasjon om deg (f.eks. grunnleggende opplysninger fra din kundeprofil),
 • varigheten på medlemskapet,
 • statistisk informasjon (f.eks. type, frekvens og intensitet på bruken av nettsiden) samt
 • historikken på de tilbudene, produsentmerkene og tilbyderne som du har sett på.

Vi bruker de nevnte opplysningene for følgende formål:

 • for statistisk analyse,
 • til markedsforskning,
 • for å tilrettelegge for en feilfri funksjon av plattformen og behovsrettet utforming av plattformen vår,
 • for å personalisere våre ytelser og
 • og for å tilby markedsføring som kun retter seg etter dine faktiske eller antatte behov og dermed ikke belaster deg med unyttig markedsføring.

For databehandlingen viser vi til våre berettigede interesser iht. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav f. Iht. personvernforordningen er databehandlingen for de ovennevnte formålene anerkjent som en berettiget interesse.

Dersom du ønsker å protestere mot opprettelsen av en brukerprofil, analysen og personaliseringen av våre tjenester og markedsføring, noe som du alltid kan gjøre ved å klikke på denne linken , blir behandlingen stanset og brukerprofilen slettes omgående, dersom du ikke har samtykket til lagring utover dette iht. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav a.

Alternativt kan du alltid sende din innsigelse til per e-post.

e) Ved bruk av Trusted Checkout-tjenesten

For å tilrettelegge for eller inngå en kjøpskontrakt med en forhandler via vår Trusted Checkout-tjeneste, trenger du først en brukerkonto (se under punkt 2. b), i) ). Videre må du oppgi følgende opplysninger:

 • ditt for- og etternavn,
 • adressen din (gate, postnummer, sted, land) samt
 • ditt telefonnummer.

Vi bruker de nevnte opplysningene for følgende formål:

 • for kontroll og identifikasjon på hvem som er kontraktsparten hos forhandleren,
 • for å yte bistand rundt begrunnelse, innholdsmessig utforming og avvikling av kjøpskontrakter samt
 • ev. for å ta nødvendig kontakt med deg ved spørsmål.

Dersom du spør om et tilbud hos forhandleren eller inngår et kjøp med forhandleren, formidler vi de ovennevnte personopplysninger med de over angitte formål også til forhandleren.

Behandlingen av de ovennevnte opplysningene gjøres etter din anmodning og er nødvendig for de ovennevnte formålene vedrørende bruk av plattformen og dermed også for å kunne oppfylle avtalen og for å gjennomføre tiltak før en avtale inngås, jf. personvernforordningen art 6 første ledd setning 1 bokstav b.

f) Ved påmelding til nyhetsbrevet

Dersom du iht. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav a uttrykkelig har gitt ditt samtykke, bruker vi din e-postadresse for å første ledd første punktum bokstav sende deg vårt personaliserte nyhetsbrev. For å motta nyhetsbrevet er det tilstrekkelig med en e-postadresse.

For å personalisere innholdet i nyhetsbrevet, kan man med utgangspunkt i de personopplysningene vi har mottatt fra deg, opprette en kundeprofil om deg. Dertil behandler man automatisert personlige aspekter som framkommer av bestillingene f.eks. produktpreferanser, foretrukne handletider osv. Dataene blir så analysert slik at man kan forutsi relevante tilbud som passer for deg. Profileringen kan i tillegg utføres uten samtykke iht. personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav f på grunn av berettigede interesser (se under punkt 2. c) ).

Eventuelt kommer vi også til å bruke e-postadressen din, også uten ditt uttrykkelige samtykke, til å sende deg informasjon om lignende produkter fra vårt selskap, dersom du er eksisterende kunde hos oss og ikke har protestert mot bruk av e-postadressen din. Ved markedsføring rettet mot eksisterende kunder, viser vi angående behandlingen til våre berettigede interesser iht. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav f. Behandlingen av din e-postadresse for direkte markedsføring gjelder i så tilfelle som en av personvernforordningen anerkjent lovlig interesse.

I begge tilfeller er avmeldingen alltid mulig, f.eks. ved å bruke linken på slutten av hvert nyhetsbrev. Alternativt kan du alltid sende din avmelding til per e-post.

g) Ved bruk av vårt kontaktskjema

Ved spørsmål, uansett hva det gjelder, kan du ta kontakt med oss eller en forhandler/privatselger ved hjelp av et skjema som du finner på våre nettsider. Dersom du ønsker å rette et spørsmål til en forhandler eller privatselger, sender vi forespørselen videre til vedkommende. For å bruke kontaktskjemaet, må følgende opplysninger oppgis:

 • en gyldig e-postadresse og
 • ditt konkrete spørsmål eller melding.

Vi bruker de nevnte opplysningene for følgende formål:

 • for å kunne identifisere deg,
 • for å kunne svare på ditt spørsmål og
 • ev. for videresending til respektive forhandler/privatselger.

I tillegg kan du hvis du ønsker oppgi ditt navn og telefonnummer for raskere kontakt.

Når man bruker vårt kontaktskjema, blir meldingen din ev. skannet og analysert. Formålet med det er forebygging av svindel samt forbedring av kommunikasjonen og kundeoppfølgingen.

Behandlingen av opplysningene gjøres etter din anmodning og er nødvendig for de ovennevnte formålene som gjelder avtaleoppfyllelse og tiltak før en avtaleinngåelse, jf. personvernforordningen art 6 første ledd setning 1 bokstav b. For databehandlingen knyttet til kontaktforespørsler viser vi til våre berettigede interesser iht. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav f. Også dette på grunnlag av de ovennevnte formålene.

De personopplysningene vi henter inn knyttet til bruk av kontaktskjemaet slettes automatisk etter at vi har ferdigbehandlet forespørselen du sendte.

h) Ved innlevering av en kommentar i vårt magasin

Du kan legge igjen en kommentar knyttet til en artikkel i vårt magasin på https://www.chrono24.no/magazine/. For å publisere en kommentar må du oppgi følgende opplysninger:

 • ditt navn,
 • en gyldig e-postadresse og
 • en kommentar.

Det er frivillig om man ønsker å kommentere en artikkel. Vi bruker dine personopplysninger for å publisere kommentaren din og for å gi andre brukere muligheten til å svare på din kommentar. Vi trenger din e-postadresse for at vi kan ta kontakt med deg og for å kunne forfølge eventuelle lovbrudd.

Ved. behandlingen av dine opplysninger til ovennevnte formål, viser vi til våre berettigede interesser iht. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav f.

i) Kundevurderinger av Trustpilot

Din mening om våre produkter og service er viktig for oss. Derfor gir vi deg muligheten til å gi en vurdering om vår plattform via vurderingstjenesten www.trustpilot.com Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3. etasje 1112 København K, Danmark; heretter kaldt «Trustpilot»). Når du legger inn en vurdering, vil denne vises både på nettsiden vår og på nettsiden til Trustpilot. Vi forbeholder oss retten til å slette eller ikke offentliggjøre vurderinger.

Etter at du har avsluttet et vellykket kjøp, vil du motta en e-post fra oss med ønske om at du gir en vurdering av både vår service og vår plattform. I e-posten finner du en automatisk generert lenke fra Trustpilot som sender deg videre til Trustpilot, slik at du kan gi en vurdering av kjøpet ditt. Den automatisk genererte lenken inneholder ditt for- og etternavn, hjemland (f.eks. Norge), e-postadressen din samt kjøps-ID. Når du klikker på lenken, overføres din personlige informasjon til Trustpilot, slik at vi kan knytte vurderingen til kjøpet ditt og sikre at den er ekte.

Vi har inngått en avtale med Trustpilot om bruk av vurderingstjenesten. Gjennom denne avtalen forsikrer Trustpilot at de behandler opplysningene i samsvar med personvernforordningen og garanterer beskyttelse av den registrerte persons rettigheter.

I tillegg kan vurderinger som er gitt direkte hos Trustpilot også publiseres på vår nettside, forutsatt at vi kan bekrefte ektheten til vurderingen.

Databehandlingen knyttet til kundevurderingene via Trustpilot foregår på grunnlag av våre legitime interesser iht. art. 6, første ledd, første punktum i personvernforordningen. På denne måten ønsker vi å sikre behovsbasert design og optimalisering av nettstedet vårt.

Ytterligere detaljer om formålet med og omfanget av databehandlingen via Truspilot finner du i Trustpilots personvernbestemmelser .

j) Innsamling av personopplysninger fra tredjeparter

Noen ganger kan brukerne avsløre personopplysninger fra tredjeparter (for eksempel autoriserte representanter, kontaktpersoner, divergerende kontohavere). I disse tilfellene, der innsamling av personopplysninger ikke skjer direkte fra den personen det gjelder, men via tredjeparter, er våre avtaleparter pålagt å kun gi opplysninger dersom den berørte tredjeparten er informert om dette. Dette gjelder særlig informasjon fra oss som ansvarlige samt formålet med de oppgitte opplysningene. For øvrig gjelder denne informasjonen om personvern og databeskyttelse for de berørte tredjepartene i den grad informasjonen ikke bare er relevant for kontraktsparter. Dette inkluderer spesielt informasjon om oss som ansvarlige og vår personvernansvarlig samt informasjon om rettighetene til personene det gjelder. Dersom vi unntaksvis mottar kontaktinformasjon om en berørt tredjepart, vil vi informere han om dette direkte. Generelt spør vi imidlertid ikke om kontaktinformasjon fra tredjeparter. Informasjon fra tredjeparter vil utelukkende bli brukt av oss til det tiltenkte formålet (for eksempel nødvendig kontakt, betaling via de angitte kontoopplysningene). Sletting av data fra berørte tredjeparter skjer senest ved sletting av data fra den angitte personen, eller hvis denne personen endrer eller sletter den aktuelle informasjonen. Behandling av data fra berørte tredjeparter skjer i henhold til våre berettigede interesser (iht. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav f) om å gjøre det mulig for våre kontraktspartnere å involvere tredjeparter.

3. Videreformidling av opplysninger

Vi videreformidler personopplysninger til tredjepart kun dersom:

 • dersom du iht. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav a uttrykkelig har gitt ditt samtykke til dette,
 • dersom det foreligger en rettslig forpliktelse til videreformidling iht. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav c, og
 • utlevering iht. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav f er nødvendig for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav og det ikke foreligger grunn til å anta at du har verneverdige interesser for at opplysningene ikke utleveres til andre.

4. Synligheten av dine opplysninger for tredjepart

a) Som bruker og privatselger

Tredjepart har ikke innsyn i dine personopplysninger som er lagret i din brukerkonto (myChrono24, se under punkt 2. b) i) og ii) ), hvis du ikke har publisert et tilbud på plattformen. Dersom du som privatselger publiserer et tilbud på plattformen, kan hverken registrerte eller ikke-registrerte brukere se dine tilbudsopplysninger på plattformen før du uttrykkelig har samtykket til en publisering jf. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav a.

b) Som forhandler

Dersom du er registrert som forhandler og publiserer et tilbud på plattformen, kan både registrerte og ikke-registrerte brukere se dine tilbudsopplysninger på plattformen, (jf. punkt 2. b) iii) ). Allerede i forbindelse med registreringen og senere inne på din profil kan du begrense synligheten av dine opplysninger ved å sperre adressen din for visning.

Publiseringen av forhandleropplysningene knyttet til bruken av plattformen er nødvendig for å oppfylle og gjennomføre avtalen mellom Chrono24 og forhandleren, jf. personvernforordningen art. 6 første ledd bokstav b.

5. Informasjonskapsler og piksel

På nettsiden vår bruker vi såkalte informasjonskapsler og piksel (bl.a. også kjent som tracking pixel/sporingspiksel) for å registrere nettsiden vår statistisk sett, og for å optimalisere tilbudet vårt for deg (se under punkt 6.). Slik kan vi ved neste besøk automatisk gjenkjenne at du allerede har vært på siden vår.

For å kunne behandle opplysningene dine tar vi i bruk informasjonskapsler og piksler til ovennevnte formål, og vi viser til våre berettigede interesser og interessene til tredjepart iht. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav f. Disse anses som berettiget iht. ovennevnte forskrift.

a) Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små filer som automatisk opprettes av din nettleser og som lagres på enheten din (bærbar pc, nettbrett, smarttelefon og lignende) når du besøker siden vår. Informasjonskapsler forårsaker ingen skade på sluttenheten, de inneholder ingen virus, trojanere aller annen skadelig programvare.

I informasjonskapselen lagres det informasjon som er knyttet til den sluttenheten man bruker. Det betyr imidlertid ikke at vi dermed umiddelbart får kjennskap til din identitet.

For de første er bruken av informasjonskapsler ment som hjelp for at du får en bedre tilrettelagt bruk av vårt tilbud. Til det bruker vi såkalte sesjons-informasjonskaplser, for f.eks. å gjenkjenne at du allerede har vært på enkelte sider av nettstedet vårt eller at du allerede har logget deg på med din brukerkonto. Når du forlater siden vår, slettes disse automatisk.

For å optimalisere brukervennligheten bruker vi også midlertidige informasjonskapsler, de lagres et bestemt fastsatt tidsrom på enheten din. Hvis du senere besøker nettsiden vår igjen for å ta i bruk tjenestene våre, gjenkjennes det automatisk at du allerede har vært hos oss og hvilke inntastinger og innstillinger du har gjort, slik at det ikke er nødvendig å gjenta dette.

De fleste nettleserne aksepterer informasjonskapsler automatisk. Du kan imidlertid konfigurere nettleseren slik at det ikke blir lagret informasjonskapsler på datamaskinen din eller at du alltid får melding før en ny informasjonskapsler blir lagret. Fullstendig deaktivering av informasjonskapsler kan imidlertid føre til at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettsiden.

b) Pixel

Pixel, også kjent under navnet tracking-pixel, er små 1x1 piksel store GIF-filer som kan skjules i grafikker når man besøker en nettside men også i e-poster og lignende. Heller ikke pixel forårsaker skade på sluttenheten, de inneholder ingen virus, trojanere aller annen skadelig programvare.

En pixel sender din IP-adresse, referrer-URL til den besøkte nettsiden, tidspunkt for når pixelen ble sett på, brukt nettleser samt tidligere registrert informasjon fra informasjonskapsler til webserveren. Slik kan man gjennomføre målinger av rekkevidde og gjøre annen statistisk analyse, som hjelper med optimaliseringen av vår plattform og vårt tilbud.

De fleste nettleserne aksepterer pixel automatisk. Ved hjelp av passende verktøy eller nettleser add-ons kan du sperre for bruk av pixel på våre sider (f.eks. ved å bruke add-on «AdBlock» for Firefox-nettleseren).

6. Analyseverktøy

a) Sporingsverktøy

Vi gjennomfører også følgende sporingstiltak på grunnlag av personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav f. Med disse sporingstiltakene ønsker vi å gjøre nettsiden vår mer behovsrettet og gjøre oppgraderinger fortløpende. I tillegg bruker vi sporingstiltakene for å statistisk registrere bruken av nettsiden vår og for å optimalisere vårt tilbudet til deg. Disse interessene er å anses som berettiget iht. ovennevnte forskrift.

De respektive formålene med databehandlingen og datakategoriene framgår av de enkelte sporingsverktøyene.

i) Google Analytics

For at sidene våre kan utformes behovsrettet og optimaliseres fortløpende, bruker vi Google Analytics, en webanalysetjeneste til Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; i videre tekst «Google»). I den sammenheng blir det satt opp pseudonymiserte brukerprofiler, og det brukes informasjonskapsler (se punkt 5). Informasjonskapslene produserer informasjon om hvordan du bruker denne nettsiden som

 • type nettleser/ versjon,
 • brukt operativsystem,
 • referrer-URL (nettsiden som ble besøkt forut),
 • vertsnavn på datamaskinen som åpner siden (IP-adresse),
 • klokkeslett på serverforespørsel,

Denne informasjonen overføres til en server tilhørende Google i USA og lagres der. Google er underlagt EU-US Privacy Shield, slik at man har sikret et adekvat personvernnivå.

Informasjonen brukes for å analysere bruken av nettsiden, for å sette opp rapporter om aktiviteten på nettsiden og for å levere andre tjenester som er knyttet til nettsidebruken og internettbruk der formålet er markedsføring og behovsrettet utforming av disse nettsidene. Denne informasjonen blir ev. også overført til tredjepart, dersom dette er lovpålagt eller dersom tredjepart har fått i oppdrag å behandle disse opplysningene. Din IP-adresse vil under ingen omstendigheter bli koblet sammen med andre data fra Google. IP-adressene anonymiseres slik at en kobling ikke er mulig (IP-masking).

Du kan hindre installasjonen av informasjonskapsler ved å gjøre de respektive innstillingene i nettleserens programvare, vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i så fall eventuelt ikke vil kunne benytte deg av det fulle omfanget av funksjonene på denne nettsiden.

I tillegg kan du hindre at de opplysningene som registreres av informasjonskapselen og som relaterer seg til din bruk av nettsiden (inkl. din IP-adresse) behandles av Google, ved at du laster ned en nettleser add-on og installerer denne .

Som alternativ til en nettleser add-on, spesielt når det gjelder nettlesere på mobile enheter, kan du i tillegg hindre registreringen via Google Analytics ved å klikke på følgende link . Det brukes en opt-out informasjonskapsel som hindrer framtidig innhenting av dine opplysninger når du besøker denne nettsiden. En opt-out informasjonskapsel gjelder kun for denne nettleseren og for vår nettside og lagres på din maskin. Sletter du informasjonskapslene i denne nettleseren, må du legge inn en ny informasjonskapsel.

For mer informasjon om personvern knyttet til Google Analytics, se blant annet i Google Analytics hjelp .

ii) Google Adwords Conversion Tracking

For å registrere bruken av nettsiden vår statistisk sett, og for å optimalisere tilbudet vårt for deg, bruker vi i tillegg Google Conversion Tracking. Til dette etterlater Google Adwords en informasjonskapsel (se punkt 5) på datamaskinen din, dersom du har kommet til vår nettside via en Google-annonse. Google er underlagt EU-US Privacy Shield, slik at man har sikret et adekvat personvernnivå.

Disse informasjonskapslene er ugyldige etter 30 dager og blir ikke brukt til personlig identifisering. Dersom brukere besøker bestemte sider på nettstedet til Adwords-kunden og informasjonskapselen ikke er utløpt enda, så kan Google og kunden gjenkjenne at brukeren har klikket på annonsen og at han ble ledet videre til denne siden.

Hver Adwords-kunde får en annen informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan dermed ikke spores via nettsidene til Adwords-kunder. Informasjonen som innhentes med conversion-informasjonskapsler brukes til å sette opp conversion-statistikker for Adwords-kunder som har valgt conversion-tracking. Adwords-kunder får vite det totale antall brukere som har klikket på annonsen deres og som ble ledet videre til en side med conversion-tracking-tag. De får imidlertid ingen informasjon som kan brukes til å identifisere brukeren personlig.

Dersom du ikke ønsker å delta i tracking-metoden, kan du hindre at en slik informasjonskapsel blir lagt igjen, f.eks. i nettleserens innstillinger der du på generell basis kan deaktivere automatisk lagring av informasjonskapsler. Du kan også deaktivere informasjonskapsler ment for conversion-tracking ved å at du stiller inn nettleseren din slik at informasjonskapsler fra domene «www.googleadservices.com» blokkeres. Google sin personverninformasjon om conversion-tracking finner du her .

iii) VWO (Visual Web Optimizer)

Utover dette bruker vi også VWO. Dette er en webanalysetjeneste fra Wingify Software Pft. Ltd . Den gir oss mulighet til å gjennomføre A/B- og multivariate-tester som viser oss hvilken versjon av nettsiden brukerne liker best. Til dette bruker vi VWO-informasjonskapsler (se punkt 5), der blant annet IP-adressen blir lagret. Denne blir anonymisert av VWO før den formidles til en server i India. VWO lagrer og behandler ingen data som kan identifisere en person.

Du kan alltid deaktivere registreringen og behandlingen av opplysningene som er knyttet til ditt bruk av vår nettside med gyldighet for framtiden. Her brukes det en opt-out informasjonskapsel . Den inneholder informasjon om at du ikke ønsker at VWO registrerer data. Informasjon blir ikke gitt videre til tredjepart med mindre det foreligger en lovpålagt forpliktelse til det, eller tredjepart behandler opplysningene etter oppdrag fra oss (f.eks. et databehandlingssenter).

For mer informasjon om personvern hos VWO og hvordan tjenesten fungerer, se deres personvernerklæring .

iv) Hotjar

Videre bruker vi analysetjenesten Hotjar (3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa) på våre sider. Hotjar er en tjeneste som analyserer brukeradferd. Ved hjelp av Hotjar kan vi måle og analysere adferden til brukerne av nettsidene våre (f.eks. musepekerbevegelser, klikk, skrollhøyde osv.).

Til dette formålet legger Hotjar (se punkt 5) igjen informasjonskapsler på maskinen til den som besøker siden og kan - i anonymisert form - lagre opplysninger som f.eks. nettleserinformasjon, operativsystem, oppholdstid på siden osv.

Du kan hindre at Hotjar behandler disse opplysningene ved at du deaktiverer bruken av informasjonskapsler i nettleseren din og sletter allerede aktive informasjonskapsler. En annen mulighet for å hindre databehandlingen av Hotjar er at du aktiverer «Do-not-track» funksjonen i nettleseren din. Hvordan du kan stille inn dette, kan du lese her .

v) Bing Ads

Vi bruker Bing Universal Event Tracking (UET) fra Microsoft Bing Ads. Dette er en tjeneste fra Microsoft Corporation («Microsoft»). Med den kan vi spore aktivitetene til brukerne på vår nettside når de har kommet til vår nettside via annonser fra Bing Ads.

Dersom du kommer til vår nettside via en Bing Ads-annonse, blir det satt igjen en informasjonskapsel på datamaskinen din (se punkt 5). En Bing UET-tag er integrert på nettsiden vår. Det dreier seg om en kode som via en forbindelse med informasjonskapselen lagrer noen ikke-personrelaterte opplysninger om bruken av nettsiden. Det er blant annet oppholdstiden på nettsiden, hvilke områder av nettsiden som åpnes og via hvilken annonse brukeren har kommet til nettsiden. Det registreres ingen informasjon om din identitet.

Denne informasjonen overføres til en server tilhørende Microsoft i USA og lagres der prinsipielt i maksimal 180 dager. Microsoft er underlagt EU-US Privacy Shield, slik at man har sikret et adekvat personvernnivå.

For mer informasjon om analysetjenesten fra Bing, se på nettsiden til Bing .

For mer informasjon om personvern hos Microsoft, se personvernerklæringen til Microsoft .

vi) MaxMind

For å hindre bedrageri formidler vi din IP-adresse og informasjon om enheten hos sluttbrukeren til tjenesteyteren MaxMind, Inc. (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, USA, i videre tekst «MaxMind»). Dine opplysninger blir i den sammenheng overført til en server tilhørende MaxMind i USA og lagres der. MaxMind er underlagt EU-US Privacy Shield, slik at man har sikret et adekvat personvernnivå. Vi mottar statistiske analyser om IP-adresser, brukte maskiner og sted, noe som hjelper oss å oppdage og hindre bedrageri.

Opplysningene dine som vi har behandlet på den måten, blir behandlet utelukkende til dette formålet. Når du avslutter bruken, blir opplysningene slettet. For mer informasjon om personvern knyttet til MaxMind, se her .

Du kan hindre geolokalisering ved å gjøre de respektive innstillingene i nettleserens programvare, vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i det tilfelle eventuelt ikke vil kunne benytte deg av det fulle omfanget av funksjonene på denne nettsiden.

vii) Crashlytics

Vår mobilapp bruker analyseprogrammet Crashlytics fra Google Ireland Limited, med sete i Irland, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (i videre tekst: «Crashlytics»). Crashlytics samler inn opplysninger om app-bruken, spesielt relatert til systemkrasj og feil. I den forbindelse brukes informasjon om enheten, app-versjonen som er installert, samt annen informasjon som kan hjelpe å rette på feil, spesielt relatert til brukerens program- og maskinvare. Mer informasjon om dette finner du i personvernerklæringen til Crashlytics: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf .

Du kan nekte bruk av Crashlytics ved å takke nei i personverninnstillingene i den mobile appen.

b) Targeting-verktøy

Vi gjennomfører følgende targeting-tiltak på grunnlag av personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav f. Ved å bruke targeting-tiltak ønsker vi å sikre at du kun får opp reklame som er knyttet til dine faktiske eller antatte interesser på enheten din. Disse interessene er å anses som berettiget iht. ovennevnte forskrift.

De respektive formålene med databehandlingen og datakategoriene framgår av det enkelte targeting-verktøyet.

i) Google Adwords Remarketing

Vi bruker Google Remarketing tagger. Dette er en tjeneste levert av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; i videre tekst «Google»). Google bruker informasjonskapsler (se punkt 5) som lagres på datamaskinen og gjør det mulig å utføre en analyse av hvordan du bruker nettsiden. Informasjonen som informasjonskapselen lager om din bruk av denne nettsiden (inkludert din IP-adresse), overføres til en server tilhørende Google i USA og lagres der. Google er underlagt EU-US Privacy Shield, slik at man har sikret et adekvat personvernnivå.

Google korter så ned IP-adressen med de tre siste sifrene, slik at en entydig tilordning av IP-adressen ikke lenger er mulig. Google bruker denne informasjonen for å analysere bruken av nettsiden, for å sette opp rapporter for nettsideeieren om aktiviteten på nettsiden og for å levere andre tjenester som er knyttet til nettsidebruken og internettbruk.

Denne informasjonen vil Google ev. også overføre til tredjepart dersom dette er lovpålagt eller dersom tredjepart har fått i oppdrag av Google å behandle disse opplysningene. Tredjepart, inklusive Google, plasserer annonser på nettsider på internett. Tredjeparts tilbydere, deriblant Google, bruker lagrede informasjonskapsler for å plassere annonser på grunnlag av en brukers tidligere besøk på nettsiden. Google kommer under ingen omstendigheter til å koble din IP-adresse med andre opplysninger hos Google. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til innhentingen og lagringen av opplysninger med framtidig virkning. Du kan deaktivere bruken av informasjonskapsler fra Google ved å gå til siden for deaktivering av Google-markedsføring.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i det tilfelle eventuelt ikke vil kunne benytte deg av det fulle omfanget av funksjonene på denne nettsiden. Ved å bruke denne nettsiden erklærer du at du samtykker til at Google behandler de opplysningene som Google innhenter om deg på den tidligere beskrevne måten og til ovennevnte formål. Du kan lese mer om bestemmelsene til Google her .

ii) Google Double Click

For å optimalisere annonsevisningen, bruker og analyserer vi informasjonen fra de informasjonskapslene (se punkt 5) på vår nettside. Til dette bruker vi sporingsteknologien til Google Inc. (Double Click, Double Click Exchange Buyer, Double Click Bid Manager). Med denne teknologien kan vi målrettet vise deg interesserelaterte annonser. Informasjonskapslene som brukes, registrerer for eksempel opplysninger om hvilke produkter du har vært interessert i. Ved hjelp av informasjonen kan vi også vise deg tilbud på sider til tredjepart, der tilbudene retter seg særskilt etter dine interesser slik de framkommer fra din brukeradferd hittil. Din brukeradferd blir utelukkende registrert og analysert under et pseudonym og vi har ikke mulighet til å identifisere deg. Spesielt blir informasjonen ikke koblet sammen med dine personopplysninger.

Google er underlagt EU-US Privacy Shield, slik at man har sikret et adekvat personvernnivå.

Denne informasjonskapselen slettes automatisk etter 30 dager.

Du kan endre innstillinger for visning av interesserelaterte annonser via Google sine annonseinnstillinger.

For mer informasjon om personvernbestemmelsene relatert til annonser og Google finner du i personvernerklæringen og brukerbetingelsene til Google

iii) Facebook Custom Audiences

I tillegg bruker vi også Facebook Website Custom Audiences til Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland). Dette er en markedsføringstjeneste fra Facebook. Med den kan vi vise individuelt tilpasset og interesserelatert reklame på Facebook til bestemte grupper av pseudonymiserte besøkere på vår nettside, som også bruker Facebook.

En Facebook Custom Audience-pixel er integrert på nettsiden vår. Det dreier seg om en Java-Script kode som via en forbindelse med informasjonskapselen lagrer noen ikke-personrelaterte opplysninger om bruken av nettsiden. Deriblant din IP-adresse, nettleseren du bruker samt utgangs- og målside. Denne informasjonen overføres til en server tilhørende Facebook i USA. Facebook er underlagt EU-US Privacy Shield, slik at man har sikret et adekvat personvernnivå.

Der synkroniseres det automatisert om du har lagret en Facebook-informasjonskapsel. Ved hjelp av denne Facebook-informasjonskapselen blir det automatisk vurdert om du tilhører den målgruppen som er relevant for oss. Dersom du tilhører målgruppen, vises hos deg på Facebook slike annonser fra oss. I prosessen med å synkronisere opplysningene blir du ikke identifisert personlig verken av oss eller av Facebook.

Du kan protestere mot bruken av tjenesten Custom Audiences på nettsiden til Facebook . Etter at du har logget deg inn på din Facebook-konto, går du til innstillingene for Facebook-annonser.

For mer informasjon om personvern hos Facebook, se personvernerklæringen til Facebook .

iv) Criteo

På denne nettsiden samles og lagres opplysninger for markedsføring og optimalisering ved hjelp av teknologien til Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike). Sammen med Criteo bestemmer vi formål og måter for behandling og er slik i fellesskap ansvarlig for behandlingen.

Med teknologiene til Criteo kan man vurdere våre salgskampanjer og annonseinnhold. Med disse opplysningene kan man ved bruk av et pseudonym opprette brukerprofiler. Til det bruker vi informasjonskapsler. Uten uttrykkelig samtykke til vedkommende blir opplysningene som vi innhenter med Criteo-teknologien ikke brukt til å identifisere den besøkende personlig på denne nettsiden. Opplysningene brukes heller ikke til å koble personopplysninger sammen med pseudonyminnehaveren. Ved hjelp av en algoritme analyserer Criteo surfeadferden og deretter kan de målrettet vise produktanbefalinger som personaliserte annonsebannere på andre nettsider (såkalte publishere). Opplysningene brukes ikke til andre formål og gis heller ikke videre til tredjepart. For mer informasjon om teknologien til Criteo se Criteo personvernerklæring .

Ved å bruke Criteo blir det også lagt igjen andre pixler fra samarbeidspartnere til Criteo. En oversikt over alle publishers og nettverk som legger igjen pixler, finner du her .

Du kan alltid sperre for at vi utfører en pseudonym analyse av din surfeadferd. Ved å følge denne linken til Criteo finner du en anvisning hvordan du deaktiverer tjenesten til Criteo.

Vi gjør oppmerksom på at ved en eventuell deaktivering av visningen av personaliserte reklameannonser fra Criteo og andre annonsører, vil du fortsatt motta reklameannonser, men at disse da er mindre tilpasset dine interesser/din surfeadferd.

v) CrossEngage

På vår nettside bruker vi informasjonen fra etterlatte informasjonskapsler (se punkt 5) for å innhente og analysere din brukeradferd på våre nettsider. Dette gjør vi gjennom vår tjenesteyter CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin, Tyskland). Slik kan vi utforme våre markedsføringstiltak optimalt i henhold til dine faktiske eller antatte interesser og vise de på andre nettsider eller gjennom andre reklamekanaler.

Dersom du ikke samtykker til dette, kan du hindre det ved å protestere mot framtidig innhenting og bruk av data ved å sende en e-post til optout@crossengage.io. For mer informasjon om personvern knyttet til CrossEngage, se her .

7. Sosiale medier plug-ins

På vårt nettsted bruker vi sosiale plug-ins fra de sosiale nettverkene Facebook, Twitter, Google+ og Instagram for å gjøre selskapet vårt mer kjent gjennom disse, jf. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav f. Bakenforliggende markedsføringsformål er å anses som en berettiget interesse iht. personvernforordningen. Ansvaret for den personvernriktige driften skal garanteres gjennom den respektive tilbyderen.

Integrasjonen av sosiale medier-knappen skjer ved hjelp av en selvutviklet løsning som hindrer at det blir opprettet en forbindelse til et sosialt nettverk kun fordi du henter opp en side med en sosiale medier-knapp, uten at du har aktivert denne. Det betyr at informasjon blir formidlet til det sosiale nettverket først etter at du har trykket på knappen.

a) Facebook

På vår plattform bruker vi sosiale medier plug-ins til Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland) for å gjøre deres bruk mer personlig. Til dette bruker vi «LIKER» og «DEL»-knappene. Dette er et tilbud fra Facebook.

Dersom du går til en av våre markedsføringssider som inneholder en slik plug-in og du selv aktiverer denne plug-in, bygger nettleseren din opp en direkte forbindelse til serveren tilhørende Facebook. Facebook formidler innholdet i en plug-in direkte til nettleseren din som integrerer det i nettsiden.

Ved å integrere plug-ins får Facebook informasjon om at din nettleser har åpnet siden knyttet til vår annonsering, også dersom du ikke har en Facebook-konto eller du ikke er logget inn på Facebook for øyeblikket. Nettleseren din overfører denne informasjonen (inklusive din IP-adresse) direkte til en server tilhørende Facebook i USA hvor den lagres.

Dersom du er logget på Facebook, kan Facebook tilordne besøket på vår nettside direkte til din Facebook-konto. Dersom du interagerer med plug-ins, for eksempel ved å trykke på «LIKER» eller «DEL», overføres den respektive informasjonen direkte til serveren tilhørende Facebook og lagres der. Informasjonen blir i tillegg publisert på Facebook og vist til dine Facebook-venner.

Facebook kan bruke denne informasjonen for markedsføring, markedsforskning og behovsrettet utforming av Facebook-sidene. Til dette oppretter Facebook bruks-, interesse- og relasjonsprofiler, f.eks. for å analysere din bruk av vårt nettsted når det gjelder annonsene Facebook viser for deg, for å informere andre Facebook-brukere om dine aktiviteter på vår nettside og for å levere andre tjenester som er knyttet til bruken av Facebook.

Dersom du ikke ønsker at Facebook kobler opplysningene som er samlet inn om vår annonsering til din Facebook-konto, må du logge deg ut av Facebook før du besøker vår nettside.

For å få vite mer om formålet og omfanget på innhentingen av data og deres videre behandling og bruk gjennom Facebook, samt dine dertil knyttede rettigheter og innstillingsmuligheter knyttet til ditt personvern, viser vi til Facebook sin personvernerklæring .

b) Twitter

På våre nettsider har vi integrert plug-ins fra microbloggingstjenesten til Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland; i videre tekst «Twitter»). Twitter plug-ins (Tweet-knappen) kjenner du igjen på Tweet-logoen på nettsiden vår. En oversikt over Tweet-knapper finner du her .

Dersom du går til en av våre markedsføringssider som inneholder en slik plug-in og du selv aktiverer denne plug-in, bygger nettleseren din opp en direkte forbindelse til serveren tilhørende Twitter. Slik får Twitter informasjon om at du med din IP-adresse har besøkt vår side. Dersom du klikker på Twitter sin «tweet» mens du er logget inn på din Twitter-konto, kan du koble innholdet fra våre sider med din Twitter-profil. Dermed kan Twitter tilordne besøket på våre sider til din brukerkonto. Vi gjør oppmerksom på at vi som tilbyder av sidene ikke får noe informasjon om innholdet eller hvordan Twitter bruker de overførte opplysningene.

Dersom du ikke ønsker at Twitter kan tilordne besøket på sidene våre, ber vi om at du logger deg ut av din Twitter-brukerkonto.

Mer informasjon om dette finner du i personvernerklæringen til Twitter .

c) Google+

På vårt nettsted bruker vi såkalte plug-ins fra det sosiale nettverket Google Plus, som tilbys av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Du kan gjenkjenne disse plug-ins f.eks. som knapper med tegnet «+1» på hvit eller farget bakgrunn. En oversikt over Google plug-ins og deres utseende finner du her .

Dersom du går til en av våre markedsføringssider som inneholder en slik plug-in og du selv aktiverer denne plug-in, bygger nettleseren din opp en direkte forbindelse til serveren tilhørende Google. Google formidler innholdet i en plug-in direkte til nettleseren din som innlemmer det inn i nettsiden. Ved å innlemme plug-ins får Google informasjon om at din nettleser har åpnet siden knyttet til vår annonsering, også dersom du ikke har en profil hos Google Plus eller du ikke er logget inn på Google Plus for øyeblikket. Nettleseren din overfører denne informasjonen (inklusive din IP-adresse) direkte til en server tilhørende Google i USA hvor den blir lagret. Dersom du er logget på Google Plus, kan Google tilordne besøket på vår nettside direkte til din Google-Plus-profil.

Dersom du interagerer med plug-ins, for eksempel ved å trykke på «+1», overføres den respektive informasjonen direkte til serveren tilhørende Google og lagres der. I tillegg blir informasjonen publisert på Google Plus og vist til dine kontakter.

For å få vite mer om formålet og omfanget på innhentingen av data og deres videre behandling og bruk gjennom Google, samt dine dertil knyttede rettigheter og innstillingsmuligheter knyttet til ditt personvern, viser vi til Google sin personvernerklæring .

Dersom du ikke ønsker at Google kobler de opplysningene som er samlet inn om ditt besøk på vår nettside direkte til din profil på Google Plus, må du logge deg ut av Google Plus før du besøker vår nettside. Du kan også hindre fullstendig at Google plug-ins også med add-ons blir lastet inn i din nettleser, f.eks. med skript-blokkeren «NoScript» (http://noscript.net/ ).

d) Instagram

På vår nettside bruker vi også såkalte sosiale plug-ins («plug-ins») fra Instagram, som driftes av Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA («Instagram»).

Disse plug-ins er merket med et Instagram logo utformet f.eks. som et «Instagram-kamera».

Dersom du går til en av våre markedsføringssider som inneholder en slik plug-in og du selv aktiverer denne plug-in, bygger nettleseren din opp en direkte forbindelse til serveren tilhørende Instagram. Instagram formidler innholdet i en plug-in direkte til nettleseren din som innlemmer det inn i nettsiden. Ved å innlemme plug-ins får Instagram informasjon om at din nettleser har åpnet siden knyttet til vår annonsering, også dersom du ikke har en profil hos Instagram eller du ikke er logget inn på Instagram for øyeblikket.

Nettleseren din overfører denne informasjonen (inklusive din IP-adresse) direkte til en server tilhørende Instagram i USA hvor den blir lagret. Dersom du er logget på Instagram, kan Instagram tilordne besøket på vår nettside direkte til din Instagram-konto. Dersom du interagerer med plug-ins, for eksempel ved å trykke på «Instagram», overføres den respektive informasjonen direkte til serveren tilhørende Instagram og lagres der.

I tillegg blir informasjonen publisert på din Instagram-konto og vist til dine kontakter.

Dersom du ikke ønsker at Instagram kobler opplysningene som er samlet inn om vår annonsering til din Instagram-konto, må du logge deg ut av Instagram før du besøker vår nettside.

Mer informasjon om dette finner du i personvernerklæringen til Instagram.

8. Verktøy for å sende e-post

For å sende e-poster med nødvendig transaksjons- og tjenesteinformasjon, gir vi e-postadressen din til e-postleverandører. Vi benytter følgende leverandører:

a) Mailgun

Vi benytter verktøyet Mailgun fra Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, USA. Selskapet er tilsluttet EU-U.S. Privacy Shield og følger dermed retningslinjer som tilsvarer EUs retningslinjer for personvern.
For mer informasjon om databehandling av leverandøren, se https://www.mailgun.com/privacy-policy .

b) Sparkpost

Vi benytter verktøyet Sparkpost fra Message Systems Inc., 301 Howard St. Suite 1330 San Francisco, CA 94105, USA. Selskapet er tilsluttet EU-U.S. Privacy Shield og følger dermed retningslinjer som tilsvarer EUs retningslinjer for personvern.
For mer informasjon om databehandling av leverandøren, se https://www.sparkpost.com/policies/privacy/ .

Databehandling knyttet til utsendelse av e-post i forbindelse med transaksjoner og service skjer i henhold til våre berettigede interesser iht. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav f. På denne måten ønsker vi å sikre behovsbasert automatisering av kommunikasjonsprosesser, spesielt handling som er initiert av deg, eller å sende deg sikkerhetsrelevant informasjon så raskt som mulig.

9. Rettighetene til den som er registrert

Du har rett til følgende:

 • du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke overfor oss, jf. personvernforordningen art. 7 tredje ledd. Dette betyr at vi ikke lenger får lov til å behandle data som var knyttet til dette samtykke;
 • du kan til enhver tid kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler, jf. personvernforordningen art. 15. Spesielt kan du be om informasjon om behandlingsformål, kategoriene på personopplysningene, kategorier på mottakere som har fått eller får dine opplysninger, planlagt lagringstid, retten til korrigering, sletting, begrensing av behandlingen eller innsigelse, retten til klage, opprinnelse for opplysningene dine, dersom ikke vi har innhentet de, samt at det finnes automatiserte individuelle avgjørelser inklusive profiling og ev. meningsfull informasjon om detaljene i det;
 • du kan be om at personopplysninger som er lagret hos oss omgående rettes ved uriktighet og utfylles dersom de ikke er komplett, jf. personvernforordningen art. 16;
 • iht. personvernforordningen art. 17 kan du kreve sletting av de personopplysninger som er lagret hos oss, dersom deres behandling ikke er nødvendig for å utøve retten til fri meningsytring og informasjon, for å oppfylle lovpålagte forpliktelser, på grunn av offentlig interesse eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav;
 • iht. personvernforordningen art. 18 kan du kreve begrensning i behandling av dine personopplysninger, såfremt du bestrider at opplysningene er riktige, behandlingen er lovstridig, men du nekter sletting og vi ikke lenger trenger opplysningene, men disse er nødvendig for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav eller du har protestert på deres behandling jf. personvernforordningen art. 21;
 • du kan be om å få dine personopplysninger - som du har stilt oss til disposisjon - utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format og skal ha rett til å overføre nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig, jf. personvernforordningen art. 20, og
 • du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, jf. personvernforordningen art. 77. Vanligvis kan du da henvende deg til tilsynsmyndigheten på ditt vanlige bosted eller arbeidsplassen eller til vår forretningsadresse.

10. Innsigelsesrett

Dersom dine personopplysninger behandles på grunnlag av berettigede interesser jf. personvernforordningen art. 6 første ledd første punktum bokstav f, har du iht. personvernforordningen art. 21 innsigelsesrett mot behandlingen av dine personopplysninger dersom det foreligger grunner til det som utledes at din spesielle situasjon eller innsigelsen retter seg mot direkte markedsføring. I tilfelle sistnevnte har du en generell innsigelsesrett uten at opplysninger om en spesiell situasjon må implementeres fra vår side.

Dersom du ønsker å benytte deg av innsigelsesretten, holder det med å sende en e-post til .

11. Datasikkerhet

På vår nettside bruker vi den utbredte TLS-metoden (Transport Layer Security), som alltid er knyttet til det høyeste krypteringstrinnet som din nettleser støtter. TLS er en sikker og utprøvd standard som f.eks. også brukes av nettbanker. En sikker TLS-forbindelse gjenkjenner du blant annet på det påhengte s på http (dvs. https://..) i adresselinjen til nettleseren din eller på lås-symbolet i nedre del av nettleseren.

I tillegg benytter vi oss av egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger mot tilfeldig eller forsettlig manipulasjon, delvis eller fullstendig tap, ødeleggelse eller mot urettmessig tilgang fra tredjepart. I samsvar med den teknologiske utviklingen blir våre sikkerhetstiltak forbedret fortløpende.

Dersom du registrerer deg som bruker, kan du alltid få tilgang til din brukerkonto ved å oppgi ditt personlige passord. Innloggingsinformasjonen bør du alltid behandle fortrolig, og du bør lukke nettleseren når du har avsluttet kommunikasjonen med oss, spesielt dersom du deler datamaskinen med andre.

Vi tar også den bedriftsinterne databeskyttelsen meget alvorlig. Våre medarbeidere og de tjenesteyterne som handler etter oppdrag fra oss, har blitt underlagt taushetsplikt og er forpliktet til å overholde lovhjemlede personvernbestemmelser.

12. Gjeldende versjon og endringer i denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen er i gjeldende versjon av juli 2019.

På grunn av videreutviklingen av nettsiden vår og tilbud knyttet til den, eller på grunn av endrede betingelser (i lover eller fra myndigheter), kan det være nødvendig å endre denne personvernerklæringen. Gjeldende personvernerklæring kan du alltid lese og skrive ut på nettsiden vår

https://www.chrono24.no/info/datenschutz.htm